Izglītoties nenozīmē piepildīt tukšu spaini, bet gan tumsā iedegt gaismu.

/Viljams Batlers Jīts/

Pedagogiem

TEIBU aktīvo apmācību programma pedagogiem izstrādāta tā, lai būtu iespēja pilnveidot savas zināšanas un iemaņas argumentācijā un viedokļa aizstāvēšanā arī nestandarta situācijās. Apmācības notiek nelielās grupās, aktīvi iesaistot visus apmācību dalībniekus, pilnveidojot katra indivīda prasmes un daudz laika veltot treniņiem. Šajās apmācībās iekļautas tādas tēmas kā:

 • runas māksla;
 • ko atbildēt, kad nav ko/nevajag atbildēt;
 • pārliecinoša argumentācija;
 • emociju nozīme saskarsmē un jautājumu risināšanā;
 • u.c.

Programma: (fails: progr_skolotaju_kursi_E.Irbe)

Skolēniem un jauniešiem

Apmācību programma jauniešiem veidota tā, lai būtu iespējams apgūt ne tikai teoriju, bet arī daudz praktiski strādāt, uzlabojot savas prezentēšanas, argumentēšanas un runas prasmes, kuru apguvei nepietiek laika mācību procesā. Apmācības notiek nelielās grupās, pievēršot uzmanību katra dalībnieka individualitātei un priekšzināšanām. Ir iespēja izvēlēties īpaši jauniešiem izstrādātu apmācību programmu vai kopā ar TEIBU pasniedzējiem, pielāgot to konkrētai situācijai.

Šajās apmācībās iekļautas tādas tēmas kā:

 • runas māksla;
 • prezentācijas sagatavošanas būtiskākie apsketi;
 • atbildes uz negaidītiem jautājumiem;
 • lietišķā etiķete;
 • prezentācijs filmēšana un video analīze
 • u.c.

Programma: (progr_skoleniem_E.Irbe.pdf)