Labs darbinieks ir zinošs darbinieks.

TEIBU aktīvās apmācības ir piemērotākais veids, lai mācītos darot. Mācību procesā tiek sniegtas teorētiskas zināšanas, diskutēts par līdzšinējo pieredzi, apgūta jauno zināšanu pielietošana praksē. Apmācības iespējams organizēt gan uz vietas, uzņēmumā, gan TEIBU telpās. Jums ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām apmācību programmā vai kopā ar TEIBU pasniedzējiem izveidot darbinieku zināšanām atbilstošu apmācību programmu.

Papildiniet savu darbinieku zināšanas sfērās, kas tieši ietekmēs Jūsu uzņēmuma peļņu un attīstību.

• Pārdošanas māksla
• Pārliecinoša uzstāšanās
• Runas māksla
• Produkta/pakalpojuma īpašības kā klienta vajadzību apmierināšana
• Argumentācija un mediju treniņi